"GEOMAX" Misztal-Stateczny Spółka Jawna  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego korzysta z dofinansowania na realizację Projektu pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY".

Celem Projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 75 638,04 zł Wkład Funduszy Europejskich: 75 638,04 zł.